BG | RU
АКТУАЛЕН БРОЙ Християнство и култура, брой 146

КЛАДЕНЕЦЪТ НА МЪДРЕЦИТЕ

Селма Лагерльоф

    По старата юдейска земя между увехнали тръни и пожълтяла трева ходеше Сушата, сгърчена и с хлътнали очи. Беше лято. Слънцето пращаше непоносима горещина. Най-слабият вятър вдигаше гъсти облаци огнен прах. Стада се трупаха в долините при пресъхнали потоци. Сушата с провлечени крака вървеше по пътя, който води от Витлеем за Йерусалим. По средата на пътя Сушата се отби при Кладенеца на Мъдреците. Тя погледна в кладенеца и веднага забеляза, че той скоро ще пресъхне. Водата на кладенеца изтръпна от страх, като видя тъмното и изгоряло лице на Сушата. ‒ Скоро ще свърша с теб, Кладенче ‒ рече неканената гостенка. – Ти не ще намериш никакви водни жили за нов живот. А слава Богу, до два-три месеца няма да падне нито капка дъжд. Кладенецът въздъхна и отвърна: ‒ Бъди спокой...

прочети целия текст

ХОРИЗОНТИ

КОЛЕДЕН ЗВЪН
Константин Петканов

ДА ОТКРИЕМ ИИСУС, ЧЕТЕЙКИ СВ. МАРК
Кардинал Андре Вен-Троа


ГАЛЕРИЯ

2000-2020 hkultura.bg Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org