BG | RU
АКТУАЛЕН БРОЙ Християнство и култура, брой 150

Статии от броя

Архим. Василий (Гондикакис)
ОТ ВЕТХИЯ КЪМ НОВИЯ АДАМ

ГЕНЕЗИСЪТ НА ЗЛОТО: ЧОВЕКЪТ И НЕ САМО

Дякон Андрей Кураев

  Православната мисъл познава четири източника на злото. Първият от тях е Бог, Творецът. Онова, което човек може да оценява като зло, може да има своята причина във волята на Твореца. Църковнославянският текст на пророческите книги казва: Нет зла во граде, еже Господь не сотвори (Амос 3:6; на бълг.: Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ?). Аз Бог, творяй мир и зиждяй злая (Ис. 45:7; на бълг.: Аз създавам светлината и творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствие). Св. Иоан Златоуст казва, че той също „възклицава“ заедно с пророците, и уточнява, че зло Исаия нарича бедствието. Тази богословска неочакваност е следствие от това, че Бог, Чиято мяра е „по-дълга от земята“[1] (Иов. 11:9), казва за себе си: „Моите мисли не са ваши мисли&...

прочети целия текст


ДЕБАТИ

УКРАИНСКИЯТ РАЗКОЛ ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
Архимандрит Кирил Говорун отговаря на въпросите на Станислав Кувалдин

ХРИСТИЯНСТВОТО СЕ НОСИ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ЛИЧНОСТИ, А НЕ ОТ ДЪРЖАВАТА
Разговор с Миряна Маламин-Сирийски за дебатите около новия Закон за социалните услуги

ГАЛЕРИЯ

2000-2020 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org