BG | RU

Тони Николов

Тони Николов е философ и журналист. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Между-народното общество за изследване на среднове-ковната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио „Франс Ен-тернасионал– България”. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната фи-лософия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж. Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн, Вл. Гика, на енцикликата "Блясъкът на истината" и на книгата на Бенедикт XVI "Светлина на света". Главен редактор на Портал „Култура” и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.


Тони Николов

2016/111 За вярата като изстрадването на пътя

2016/108 Илюстраторът Пенчо Георгиев и неговите „Божи дарове“

2016/106 В памет на Рене Жирар

2013/87 От „сакрално” към „интегрално” християнство

2013/85 Житие и страдание на поп Иван от Лъжане

2011/65 Външният човек

2011/62 Филологът във вярата.

2011/60 Там, където Изтокът и западът се срещат

2010/56 Брат Роже от Тезе: примерът на доверието

2010/55 Ландсберг или за тауромахията със смъртта

2010/54 Владимир Гика: Князът обезнаследен от Христа”

2010/53 Образ и пустота. Размисъл върху християнството в епоха на глобална медийна възпроизводимост

2010/50 Жюлиен Грийн, визионерътПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org