BG | RU

Ян Асман

Ян Асман (1938) е един от най-изтъкнатите съвременни египтолози, който изследва аспектите на историческата памет като основа на културата. Сред многобройните му книги, някои от които са преведени на български, са: Културната памет, Мойсеевото разграничение, Мойсей египтянина, Египет. Смисъл и история, Монотеизъм и космотеизъм и др.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2020 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org