BG | RU

Брой 6

 ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ

Ценност и безсмъртие.

Автор : Габриел Марсел

Чакане и надежда.

Автор : Александър Кьосев

За унинието и надеждата.

Автор : Николай Михайлов

 ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА

 ПРАВОСЛАВИЕТО: ПРОБЛЕМИ И СЪВРЕМЕННОСТ

 ХРИСТИЯНСТВО И ПОЛИТИКАПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2017 hkultura.bg Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org