Списанието е създадено през 2002 г. от редакционен екип в състав:       
       Главен редактор: Калин Янакиев
       Редакционен съвет: Цочо Бояджиев, Светослав Божилов, отец Николай Нешков, д-р Николай Михайлов, Владимир Градев, Георги Тенев, Йорданка Пашова, Слава Янакиева, Стефан Попов