Проблемът за християнските корени на европейската цивилизация в текста на Конституцията на ЕС.