За „правото на мнение” и за „правото на изказване на мнение”