За митрополит Антоний Сурожки, пълнолетното християнство и присъствието на Бога