Проблеми и перспективи в диалога между Православието и Католицизма след обнародването на апостолическото насърчение Evangelii gaudium на папа Франциск.