Из „Основи на социалната концепция на Руската Православна Църква”