Православното християнско богословие и науките. Някои основополагащи проблеми