За кризата в религиозните общности, насилието и хумора