Авторитетът на отците, сборникът на Св. писание и критерият на светостта