Времето – релационната категория в гносеологията на св. Максим Изповедник (Философия на присъствието).