Образи и първообрази на Христовата смърт и възкресение.