Свободна воля и предопределение във византийската традиция (от Немезий Емески до Фотий Константинополски)