Съборност и първенство през първото хилядолетие: към едно общо разбиране в служба на единството на Църквата