За руското месианство, либералната репресия и „българския духовен модел”.