Православието и идейните основи на демократическия републиканизъм.