Каноничност, неканоничност; достойнство и недостойнство (две проясняващи метафори).