Не съм имал нужда от тази хипотеза - разговор с Калин Янакиев и д-р Николай Михайлов.