Религията не може да бъде критерий за членство в Европейския съюз