Защо Бог у християните е Троица? (според свидетелството на св. Иоан Богослов)