Латински влияния върху анти-латините. Философията срещу църковната политика?