Християните и политиката. Гонещата църква и гонената църква.