Св. Фанциск от Асизи - достоверен свидетел на Евангелието