Тайната на личността, видяна през призмата на човешката самота