Аксиоматика, историчност, рецепция: византийската философия и нейните съвременни проекции