Александър Драганов

Александър Драганов е роден на 10.Х.1984 година. За-вършва средно образование в НГДЕК „Константин-Кирил Философ” и висше в СУ „Климент Охридски”, специал-ност културология. Обича жанра фентъзи от детска въз-раст и пише статии и рецензии за жанра в сайта Цита-делата (www.citadelata.com). Има публикувани разкази и статии в списание Фентъзи Фактор, статии във в. Гла-сове, разкази в сборниците Звяр незнаен и Замъкът на Престола, а през 2008 издава първата си самостоятелна книга, Перлата на Феникса, с която започва сагата Хро-никите на Ралмия