Александър Ивашкин

Професор Александър Ивашкин е много известен виолончелист и музиковед. Като инструменталист той се утвърждава както в традиционния класически репертоар, така и в съвременната музика, област, в която той е сред най-известните интерпретатори. Ивашкин е бил солист на такива диригенти като Рикардо Мути, Сейжи Озава, Генадий Рождественски, Александър Лазарев, Андрей Борейко и Даниел Стърн. Камерни партньори са му били Гидон Кремер, Олег Криса, Татяна Гринденко, Майкъл Руди, Дмитрий Ситковецки, Алексей Любимов, Ирина Шнитке и др. От 1995 година Александър Ивашкин е артистичен директор на Международния конкурс за виолончело и фестивал в Нова Зеландия. Заема същата позиция и в ежегодния камерен музикален фестивал в Лондон. Той е пръв изпълнител на много творби на големи съвременни композитори. Сред тях са имената на Джордж Кръмб, Маурисио Кагел, Кшищоф Пендерецки, Гия Канчели, Арво Пярт, Николай Корндорф, Родион, Шчедрин, Владимир Тарнополски и др.С Алфред Шнитке Ивашкин се сприятелява още в средата на 60-те години на миналия век. Но особено близки те са в последните 15 години от живота на композитора. Освен Беседи...-те Ивашкин пише и монография за Шнитке на английски език. За немската публика Ивашкин е написал книгата Алфред Шнитке за живота и музиката. Сред останалите монографични трудове на Александър Ивашкин са книгите за големия виолончелист Даниил Шафран, за Кшищоф Пендерецки и много ценното изследване Чарлс Айвз и музиката на ХХ век.Александър Ивашкин живее в Лондон. Той е професор в музикалния департамент на Goldsmith College, в лондонския университет

Беседи с Алфред Шнитке.

Брой 1 (17) / 2006 година