Александър Каломирос

Александър Каломирос е съвременен гръцки богослов и проповедник, ав-тор на много книги и статии по богословие и апологетика, голяма част от тях са издадени на английски език. Текстът, който ви предлагаме, е откъс от книгата Огнена река – една от най-известните му – в която той подлага на задълбочена критика псевдохристиянската концепция за „отмъстителния Бог”, тази „съдбовна” заблуда на западното християн-ство – заблуда, която се превръща в благодатна почва за зараждането и разпространението на атеизма

Огнената река.

Брой 1 (36) / 2009 година