Джон Пантелеймон Манусакис

Джон (Иоан) Пантелеймон Манусакис е архимандрит под юрисдикцията на Константинополската патриаршия. Той също така е професор по философия в College of the Holy Cross и почетен доктор на Австралийския католически университет. Роден в Атина, архим. Иоан получава образованието си в САЩ (PhD в Boston College). Трудовете му са посветени на философията на религията, на феноменологията (в частност тази на Хайдегер и Жан-Люк Марион), на Платон и неоплатоническата традиция, а също и на патристиката. Неговите книги и сборници са високо ценени в академичния свят и превеждани на множество езици. Изцяло авторски са: For the Unity of All: Contributions to the Theological Dialogue between East and West (Wipf and Stock Publishers, 2015); God After Metaphysics: A Theological Aesthetic (Indiana University Press, 2007). Съставител е на следните сборници, в които, наред с най-известните богословски и философски имена в изброените области, участва и той с обемни и задълбочени студии: Traversing the Imaginary (Northwestern University Press, 2007 co-edited with Peter Gratton); Heidegger and the Greeks (Indiana University Press, 2006 co-edited with Drew Hyland); After God (Fordham University Press, 2006); Phenomenology and Eschatology: Not Yet in the Now (Ashgate, 2009). Автор е на над 30 статии в престижни богословски и философски издания.