Александър Мен

Протойерей Александър Мен (1935–1990) е известен руски бо-гослов и проповедник. В началото на 70-те години е една от най-известните религиозни фигури в Москва, особено популя-рен е сред интелигенцията. Когато след 1988г. съветската държава променя отношението си към Църквата, отец Алек-сандър получава немислимо до този момент поле за мисио-нерска изява. Канят го да изнася лекции в клубове, в училища и болници, проповядва в спортни зали, дава интервюта. На 9 септември 1990г., на път за енорийската му църква, е съсе-чен отзад с брадва по главата. Извършителите и поръчите-лите на убийството не са разкрити и до днес. Автор е на множество книги, сред които най-известни са Синът човешкии многотомната История на религиите. В търсене на Пътя, Истината и Живота.