Александър Николов

Доц. д-р Александър Николов (1963, Перник) е преподавател по сред-новековна история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Ох-ридски“. Специализирал е в Будапеща, Ватикана и Виена. Автор е на монографиите Вярвай или ще те убия!: „Ориенталците” в кръстонос-ната пропаганда (1270–1370), София, УИ „Свети Климент Охридски”, 2006, и Куманското заселване в Унгария и България (ХII–ХIIIв.): пара-лели и различия (под печат), както и на множество студии и статии на български и английски. Преводач от английски и латински