Александър Шмеман

отец Александър Шмеман се ражда в семейство на руски емигранти през 1921г. в Ревел (Естония). още в ранното му детство семейството се пре-мества в Париж, където отец Александър живее дълги години. Ръкоположен за свещеник през 1946 г. в Руския западноевропейски екзархат под юрисдикция-та на Константинопол в Париж. Първият период на неговото творчество е свързан с Православния богословски институт във френската столица, къде-то работи с изтъкнати богослови на руската емиграция: А. В. Кардашов, В. В. Зенковски, Сергий Булгаков, Киприян Керн и Николай Афанасиев. Парижкият пе-риод от творчеството на о. Александър е свързан с историята на Църквата. В Париж излиза първото му най-известно съчинение – Историческият път на Православието. През 1951г. отпътува със семейството си за САЩ. Целият му живот до смъртта му в 1983 г. е посветен на изграждането на Американ-ската православна църква и на преподаването в Световладимирската семина-рия в Ню Йорк. от 1962 г. е неин декан. Този втори период от жизнения път на о. Александър е свързан с написването на фундаментални съчинения по ли-тургическо богословие. Сред по-известните са: С вода и дух, Великият пост, За живота на света и Евхаристия. След смъртта му са публикувани неговите Дневници (1973-1983) и Неделни беседи и статии, които са издадени и на бъл-гарски език от Фондация Communitas съответно през 2011 и 2012 г. в превод на Борис Маринов

Три беседи.

Брой 1 (13) / 2005 година

Христос Воскресе!

Брой 1 (20) / 2007 година

Пасхалната вяра.

Брой 1 (20) / 2007 година

Дневници.

Брой 3 (26) / 2008 година

Из „Дневници 1973 – 1983”.

Брой 4 (27) / 2008 година

Съдбата на византийската теокрация

Брой 4 (39) / 2009 година

Идеята за примата в православната еклеcиология прот.

Брой 5 (40) / 2009 година

Почитането на Божията майка

Брой 11-12 (46-47) / 2009 година

Дневници (1973–1983 г.)

Брой 1 (58) / 2011 година

Може ли да вярваш, бидейки цивилизован?

Брой 2 (59) / 2011 година

Вселенският патриарх и Православната църква

Брой 4 (91) / 2014 година

Парадоксите на руската култура: утопизмът

Брой 1 (106) / 2016 година

Парадоксите на руското културно развитие: максимализмът

Брой 2 (107) / 2016 година

ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ

Брой 4 (131) / 2018 година

ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ

Брой 5 (132) / 2018 година

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ

Брой 3 (140) / 2019 година

СВЕТЪТ КАТО ТАЙНСТВО

Брой 7 (164) / 2021 година