Алексей Стамболов

Алексей Стамболов е роден през 1976 г. Средното си образование получава в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. Бакалавър по история и магистър по новогръцка филология от СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като преводач-говорител в БНР. Основните му научни интереси са в областта на църковната история, историята на Византия, гръцкия език и култура.