Йован (Пурич)

Епископ Йован (Пурич) е роден през 1965 г. в с. Миячи край гр. Валево, Сърбия. През 1985г. завършва Белградската духовна семинария „Св. Сава”. По-късно учи в Богословския факултет на Белградския университет. През 1991 г. постъпва като послушник в манастира Троноша край Валево, а на 14 май 1995г. е ръкоположен за йеромонах от сръбския патриарх Павле. През 1996 г. завършва с отличие Духовната академия в Санкт Петербург, където защитава докторски труд по византология. Хиротонисан е за епис-коп през 2004г. През 2009г. защитава докторска дисертация на тема „Философия на възпитанието в трудовете на св. Йоан Златоуст” във Философския факултет на университета в Източно Сараево. През 2011 г. е избран за Нишки епископ. Автор е на книгите: Икона и духовност(2010), Литургията и съвременният свят (2011), Христо-логия (2012), Библейски и богословски основи на спасе-нието (2013) и др., публикувани на сръбски език.