Кристофър Доусън

Кристофър Доусън (1889–1970) е сред известните християнски историци на ХХ век, автор на редица книги, посветени на културната история и роля-та на християнството в Европа. Израснал в англо-католическо семейство, през 1914 г. той приема католицизма. Завършва Тринити Колидж в Оксфорд, а в първите му статии, публикувани през 20-те години на ХХ век, се чувства влиянието на Арнолд Тойнби. През следващите десетилетия той се изявява като защитник на християнските корени на европейската цивилизация, включително и на непопулярната през този период идея за ключовото значение на средновековната Католическа църква за утвърждаването на тази цивилизация. За разлика от разпространената между двете световни войни тясно национална гледна точка към историята, Доусън последователно защитава необходимостта Европа да бъде възприемана като културна цялост, обединена от общата християнска вяра и споделените морални ценности, като в този контекст той не изпуска от погледа си и православната традиция. Доусън споделя мнението, че историческите травми в Европа през ХХ в. се дължат на загубата на историческа памет (както в родната му Англия) или са следствие от опитите на нацизма и комунизма да подчинят християнската традиция на своите идеологии. Творчеството му получава и академично признание и в периода 1958–1962 г. той преподава в Харвард. Сред неговите по-късни и популярни книги са: Историческата реалност на християнската култура (The Historic Reality of Christian Culture, 1960) и Разделянето на християнския свят (The Dividing of Christendom, 1965). Преведената тук лекция Що е християнска цивилизация? (What is a Christian Civilization) е изнесена през 60-те години пред протестантски пастори в САЩ и е публикувана в изданието на Джералд Русело на избраните произведения на Кристофър Доусън (Christianity and European Culture: Selections from the Work of Christopher Dawson,edited by Gerald J. Russello).