Мариян Стоядинов

Д-р Мариян Стоядинов е роден през 1964 г. Завършва Духовната академия „Св. Климент Охридски” в София, специализира в Аристотелевия университет, Солун. В момента преподава догма-тическо богословие, инославни изповедания и богословие на иконата в Православния богословски факултет във Велико Търново. Автор е на книгите: Символите на Църквата – от апостолския век до тържеството на Православието; Божията благодат – богословско изследване; Църква. Общност. Общество; Иконология на догмата. Преводач, редактор и издател на сборници с текстове, статии и книги на християнски автори.