Антоан Аржаковски

Антоан Аржаковски е френски историк, потомък на православни емигранти. Роден е през 1966г. Защитава докторат във Висшето училище за социални науки в Париж на тема „Поколението на религиозните мислители от руската емиграция. Изданието Путь (1925–1940)“. Между 1989 и 2002г. работи като дипломат във френското Министерство на външните работи. Бил е директор на френ-ския Университетски колеж в Москва, ата-ше по сътрудничеството в образованието в Киев и заместник-директор на Френския институт в Украйна. През 2004г. основава Ин-ститута за икуменически науки в рамките на Католическия университет в Лвов и до днес е член на неговия административен съвет. От 2011г. е един от ръководителите на изследователския отдел „Общество, свобода, мир“ в Бернардинския колеж в Париж. Инициатор е на откритата там през 2013г. нова учебна дисциплина „Етическа и рели-гиозна култура“ с подкрепата на представителите на различните вероизповедания във Франция. Автор е на многобройни трудове за историята на православната мисъл, бил е лектор в различни европейски и американски университети. Сред последните му книги са: РусияУкрайна– от война към мир? (RussieUkraine, de la guerre à la paix?, Paris, Parole et Silence, 2014), Какво е православие? (Qu’estce que l’orthodoxie?, Paris, Gallimard, 2013)