Надежда Юрукова

Надежда Юрукова е експерт в Държавния културен институт към Министъра на външните работи. Завършила е Националната художествена академия в София, занимава се с преводи, работи за български електронни медии