Орлин Йорданов

Орлин Йорданов е роден през 1971 г. в гр. Силистра. През 1990 г. завършва НГДЕК „Константин Кирил Философ”, а през 1997 г. – специалност „Философия” във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 1994 г. е преподавател по философия икултура в НГДЕК, а от 2008 г. е докторант по естетика и изследвания на културите към Института за философски изследванияна БАН. Автор е на статии в областта на християнската философия и теологията.