Адам Селигман

Адам Б. Селигман е професор по антропология на религиите в Университета на Бостън. Сътрудник е на изследователския институт CURA (Institute on Culture, Religion and World Affairs); професор е по социология на Университета в Харвард. Създател и многогодишен директор на Международната школа по религии и публичен живот (ISSRPL). автор на книгите Ritual and its Consequences: An Essay on the Limits of Sincerity (с R. Weller, M. Puett и B. Simon), Oxford University Press, 2008; Modest Claims: Dialogues and Essays on Toleration and Tradition. Notre Dame University Press, 2004; Modernity’s Wager: Authority, the Self and Transcendence. Princeton U. Press, 2000; Market and Community: The Bases of Social Order, Revolution and Relegitimation (с Mark Lichbach). Penn State University Press, 2000; The Problem of Trust. Princeton University Press, 1997; Innerworldly Individualism: Charismatic Community and its Institutionalization. Тransaction Press, 1994; The Idea of Civil Society. The Free Press, 1992 (издадена на български от Критика и хуманизъм, 1995). От ноември 2011 г. професор Селигман е почетен доктор на Пловдивския университет.