Ханс Урс фон Балтазар

Ханс Урс фон Балтазар (1905–1988) е швейцарски теолог, издател, писател и преводач, един от най-значимите католически мислители на ХХ век. Заради големите си заслуги към Католическата църк-ва е обявен от папа Йоан-Павел II за кардинал, но умира два дни преди официалното си встъпване в сан. Повлиян е от йезуитски теолози като Анри дьо Любак и Ерих Пшивара, от мистичката Ад-риене фон Шпейр, с която създава богословски институт и общ-ността „Свети Йоан“, от Моцарт и Пол Клодел. Фон Балзатар обогатява не само патристиката с изследванията си върху св. Максим Изповедник и св. Августин, но и съвременната теология– с коментарите си върху Карл Барт и Мартин Бубер. Сред многобройните му философски и богословски съчинения е и трилогията върху Божественото Откровение: Herrlichkeit (1961–69), Theodramatik (1973–83) и Theologik (1985–87).

За смисъла на историята в Библията

Брой 11-12 (46-47) / 2009 година

За понятието личност

Брой 4 (71) / 2012 година

Верую. Размисли върху Апостолския символ на вярата

Брой 5 (82) / 2013 година

СЪРЦЕТО НА БОГА

Брой 1 (128) / 2018 година