Херман ван Ромпой

На 19 ноември 2009 г. белгийският политик Херман ван Ромпой (р. 1947) беше избран за първия председател на Европейския съвет след създаването на тази длъжност от Лисабонския договор. Израснал в семейството на професор по икономика, той завършва икономически науки в Католическия университет в Лувен (1971). Политическата му кариера е свързана с партията на фламандските християндемократи (Christen-Democratisch en Vlaams), която той оглавява в периода 1988–1993 г. Заемал е последователно важни постове в управлението на Белгия, като за осо-бено успешен се смята периодът 1993–1999, когато Херман ван Ромпой е вицепремиер и министър на финансите. Оглавеното от него на 28 декември 2008 г. правителството изведе страната от политическата криза, породена от сепаратистките настроения в предходното правителство на фламандеца Ив Льотерм. Ван Ромпой е политик интелектуалец, убеден европеец, католик, баща на четири деца, известен със страстта си към поезията хайку. Публикуваният тук текст е публична лекция, изнесена през декември 2009 г. в рамките на „Големите католически конферен-ции”, които се провеждат в Брюксел от 1931 г. Текстът се публикува със съкращения.