Ян Асман

Ян Асман (1938) е един от най-изтъкнатите съвременни египтолози, който изследва аспектите на историческата памет като основа на културата. Сред многобройните му книги, някои от които са преведени на български, са: Културната памет, Мойсеевото разграничение, Мойсей египтянина, Египет. Смисъл и история, Монотеизъм и космотеизъм и др.