Бирали Бирали

Бирали Мюмюн Бирали е роден през 1969 г. Завършва теология в Йордания, специалност „Основи на религията“. През 2004г. е избран за мюфтия на Плевен. От 2008г. е заместник главен мюфтия в Главно мюфтийство, къде-то отговоря за социалната и културната дейност, както и за връзките с медиите. Преподава религиозна психология и методология на религиозното възпитание и обучение във Висшия ислямски институт.