BG | RU

Автори

Георги Каприев

2017/120 Аристотелистката аргументация в "Антиритики срещу иконоборците" на Теодор Студит и при Йоан Дамаскин

2016/116 Политическата теология и византийската философия

2016/113 Свободна воля и предопределение във византийската традиция (от Немезий Емески до Фотий Константинополски)

2015/102 Богословско образование във Византия

2014/97 Безсмисленото като генератор на смисъла

2014/88 Връзката „история-метафизика” – осева точка на византийската философия

2013/83 Философия във Византия и византийската философия

2012/70 Църквата, папата и света

2012/68 Диалогът между религиите и стойността на мълчанието

2011/59 Аксиоматика, историчност, рецепция: византийската философия и нейните съвременни проекции

2010/49 Свободните и полезни изкуства според нормата на монашеския живот във Византия

2009/37 Платонизмът във Византия.

2008/31 Латински влияния върху анти-латините. Философията срещу църковната политика?

2008/31 За Димитър Аврамов – лично.

2008/25 Претенции за универсализъм и съзнателно провинциализиране: Православната и Католическите църкви след 1368 г.

2005/16 Иконата и иконопочитанието в перспективата на тяхното историческо определяне и утвърждаване

2004/9 Два травматични сюжета. Православието очи в очи с национализма и либерализма.Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org