BG | RU

Автори

Светослав Малинов

2012/68 Политическата теология на Хуан Доносо Кортес: критика на либерализма и социализма

2011/61 Радикалният консерватизъм на Жозеф дьо Местр

2010/55 Православие и демокрация. Опит за политическа теология

2008/27 „Земя, обитавана от ангели”: съюзът между християнство и наука в Нова Атлантида на Френсис Бейкън.

2005/14 Аласдър Макинтайър за новите тъмни векове и превъзходството на томизма.

2004/10 Християнски поглед към "Утопия" на Томас Мор.

2003/8 Демокрация и християнство.

2003/6 Християнство и политика. Критика на „Езическата Теза".

2002/4 За консервативното начало на либерализма.

2002/2 Едмънд Бърк и неговата критика на демокрацията като произволна власт.

Светослав Риболов

2017/118 Предизвикателството към европейските ценности от неконтролираното мигриране към ЕС

2016/113 Еклесиологията на празника на Св. братя. Св. св. Кирил и Методий в славянското православие

2016/110 Византийските автори за исляма

2016/106 Догматика и патрология в системата на богословските дисциплини – методология и предизвикателства

2015/102 Причини за схизмата според патр. Михаил Керуларий и опити за свалянето й до ІV Кръстоносен поход.

2015/100 Авторитетът на отците, сборникът на Св. писание и критерият на светостта

2014/97 Духовният смисъл на византийската музика за православното богослужение

2014/94 Маркел Анкирски и влиянието на савелианството

2014/93 Евсевий Кесарийски и осъждането на Фотин

2013/87 Догмат и терминология в православната традиция днес

2013/86 Еклисиологичният модел след извоюването на патриаршеско достойнство за Руската църква

2013/85 Исторически сведения за богословския диалог между Вселенската патриаршия и реформаторите през ХV–ХVІ век

2013/82 Нов поглед към осъжданията на Ориген и Теодор Мопсуестийски от Петия вселенски събор (Константинопол, 553 г.)

2012/76 Положението на Православната църква в Османската империя и богословският диалог

2010/54 New wave в православното богословие в началото на ХХІ век?

Свилен Тутеков

2013/0 Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика

2013/81 Един богословски поглед отвъд еклесиологичната дилема клерикализъм – лаицизъм

2010/57 Възможна ли е една църковна онтология на общението? (Опит за евхаристиологично обосноваване)

2009/37 Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн.

2008/27 От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас.

2005/16 Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения.

2004/12 Общението - същност на живота.

2003/8 Православието между идеологията и живота.

Слава Янакиева

2017/120 Христология на образа. С фокус върху киното

2016/117 Когато убият дявол. Размишления по повод филма на Аки Каурисмаки "Хавър" (2011)

2016/113 Съпротивата на слабостта

2016/110 Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (продължение)

2016/107 Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (продължение)

2015/104 Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология

2015/99 Памет, вина, съвест. (продължение)

2014/94 Памет, вина, съвест. Няколко кинематографични стратегии

2013/86 Срещата като теофания

2012/73 Дървото на живота. Иововата кинопоема на Теренс Малик

2012/70 В сянката на кръста (встъпителни думи)

2011/63 Щрихи към християнската памет

2010/57 Игра за Даниил. Встъпителни думи

2010/53 По повод на магарето

2009/45 Насилие над душата и тялото – римските зрелища

2008/33 Назад по стъпките на един средновековен проект. Филип де Мезиер и Чинът за Въведение Богородично.

2008/27 Медиевистични рефлексии върху Седмият печат на Ингмар Бергман.

2005/15 Игра в играта – съвест и политика.

2005/13 По повод Страстите Христови на Мел Гибсън.

Смилен Марков

2016/113 Богословската програма на Критския събор. Бележки върху решенията на Светия и Велик събор на Православната църква

2016/112 Светият и Велик събор в Крит – съмнения и откровения

2016/110 Спасение от света или спасение на света

2015/104 Възгледът на св. Максим Изповедник за човешката воля в интерпретацията на св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски

2012/68 Срещата на Византия с исляма- конфликтни позиции и нива на взаимно разбиране

2009/45 Волевото действие на Богородица според Тома от Аквино и св. Николай КавасилаПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org