BG | RU

Автори

Цочо Бояджиев

2012/74 Майстер Екхарт или за мъжеството на разума

2011/65 Възхвала на всекидневието

2010/55 Един дискусионен въпрос у Тома от Аквино: причината за греха. (3) Злонамереността?

2010/53 Един дискусионен въпрос у Тома от Аквино: причината за греха (2). Незнанието или безсилието

2010/51 Един дискусионен въпрос у Тома от Аквино: причините за греха. (1) Бог или дяволът?

2009/40 За детерминизма и свободата на волята. Бележки върху една дискусия от последните десетилетия на Византия (продължение от бр. 37).

2009/37 За детерминизма и свободата на волята. Бележки върху една дискусия от последните десетилетия на Византия.

2008/25 Зимата в манастира.

2005/14 Играта и времето. Бележки върху интерпретациите на играта през Късното Средновековие.

2002/4 Далечната земя. Бележки върху една средновековна представа.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org